← Tilbage

Stiger - enkle og transportable

Transportable stiger kan anvendes til at etablere midlertidige adgangsveje, så personer kan komme fra et niveau til et andet.

FORDELE:

 • Lette at transportere fra sted til sted.
 • Kan hurtigt opstilles som midlertidig adgangsvej til forskellige niveauer.

FORUDSÆTNINGER:

 • Må kun anvendes til kortvarige opgaver.
 • Skal opstilles på faste og skridsikre underlag og efter krav fra brugsanvisningen eller lovpligtige krav.
 • Stigers konstruktion skal opfylde bestemmelserne i standarden: EN 131/INSTA 650.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Er det hensigtsmæssigt at bruge stiger til arbejdsopgaver? Før der træffes beslutning om brug af stiger til arbejdsopgaver, skal det vurderes, om det er mere sikkert at bruge stillads, lift eller anden sikker platform til gennemførelse af arbejdsopgaver.
 • Er arbejdsopgaverne krævende både fysisk og tidsmæssigt? Brug af stiger til arbejdsopgaver er forbundet med en forøget ulykkesrisiko og store fysiske belastninger, som kan medføre overbelastning af led, muskler og kredsløb.
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af stiger ved arbejdsopgaverne?
 • Foreligger der brugsanvisning mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige oplæring og instruktion følges.
Leverandørliste

JUMBO Stillads A/S
Telefon: 75505075
www.jumbo.as

Silkeborg Stigefabrik 
Telefon: 86849244 
www.silkeborgstigefabrik.dk 

TEGMA ApS
Telefon: 57525100
www.faraone.dk 

Zarges Danmark ApS
Telefon: 43640200 
www.zarges.dk