← Tilbage

Strækfilmmaskiner – fuldautomatiske

Fuldautomatiske strækfilmmaskiner bruges til emballering og sikring af gods på paller. Påsætning, omvikling og afskæring af strækfilmen foregår fuldautomatisk ud fra en ønsket indstilling/programmering. Fuldautomatiske strækfilmmaskiner er velegnede til indbygning i automatiske pakkelinier. Paller føres typisk til og fra maskinen via drevne rullebaner/transportbaner. 

FORDELE:

 • Mulighed for at få fuldautomatiske strækfilmmaskiner i forskellige udgaver og dermed mulighed for at tilfredsstille forskellige behov – f.eks. til hvordan der skal omvikles, hastighed, pallehøjde, max. vægt, læssets sårbarhed, om pallen skal stå stille eller kan drejes rundt m.m.
 • Kan afhjælpe dårlige arbejdsstillinger for ryg, nakke, skuldre og arme ved manuel omvikling og give mindre kropslig belastning.
 • Kan sikre stabile læs og bidrage til sikker transport af paller.
 • Kan bidrage til god emballering og sikring af indholdet/emnerne på pallen.
 • Let og effektiv omvikling og emballering.

FORUDSÆTNINGER:

 • At den fuldautomatiske strækfilmmaskine passer til opgaven, f.eks. opgavemængden, godset, de anvendte paller, transportsystemer, arbejdsgange m.v.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver og hvilken opgavemængde skal den fuldautomatiske strækfilmmaskine bruges til?
 • Hvilken størrelse paller skal maskinen arbejde med?
 • Hvad er den maksimale læssehøjde?
 • Hvor stabilt er læsset inden omvikling?
 • Er der behov for skånsom omvikling?
 • Hvad er den maksimale vægt?
 • Øvrige ønsker til funktion – hastighed, programmering m.m.?
 • Hvordan skal paller komme til og fra maskinen?
 • Bedst mulig placering i forhold til arbejdsgange?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Er der brug for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af en fuldautomatisk strækfilmmaskine?
 • Er maskinen udstyret med sikkerhedsafskærmning?
 • Er der etableret nødstop på den ønskede strækfilmmaskine?
 • Er den ønskede strækfilmmaskine CE- mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav om brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

Genpack A/S
Telefon: 44486200 
www.genpack.com 

Reo-Pack A/S
Telefon : 98584100 
www.reo-pack.com 

Soco System A/S 
Telefon: 79337933
www.socosystem.dk 

Stok Emballage K/S
Telefon: 72200700
www.stok.dk