← Tilbage

Strækfilmomviklere - manuelle og håndholdte

Håndholdte manuelle strækfilmomviklere bruges til emballering og sikring af gods f.eks. på paller. Håndholdte strækfilmomviklere er velegnede, hvor behovet for emballering af gods er begrænset.

FORDELE:

 • Giver mulighed for at omvikling/emballering af paller kan foregå forskellige steder i virksomheder.
 • Kan sikre stabile læs og bidrage til sikker transport af paller.
 • Kan bidrage til god emballering og sikring af emner på paller og andet gods.
 • Kan bruges af unge under 18 år.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende opgavemængde til brug af håndholdt strækfilmomvikler.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til at arbejdet kan foregå i gode arbejdsstillinger og bevægelser og uden for stor kropslig belastning.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Er opgaverne og opgavemængden velegnet til brug af håndholdt strækfilmomvikler?
 • Er det muligt at udføre arbejdet uden uhensigtsmæssig kropslig belastning. F.eks. uden for meget bøj og vrid i ryg og nakke og i gode arbejdsstillinger for skuldre og arme.
 • Er der brug for indretningsmæssige ændringer?
 • Er der brug for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af håndholdt strækfilmomvikler?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Halco ApS
Telefon: 75102744
www.halco.dk 

Stok Emballage K/S
Telefon: 72200700
www.stok.dk

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk