← Tilbage

Tipcontainere

Tipcontainere kan bruges til transport, sortering og opbevaring af emner, gods, emballage, affald og andet.

FORDELE:

 • Fjerner manuel håndtering, da indholdet kan tippes ud på f.eks. transportbånd.
 • Kan leveres med automatisk tipning og returgang, hvor tippet automatisk låser.
 • Kan transporteres med truck, gaffeltruck, løftevogne og stablere.
 • Nogle kan transporteres fra flere sider.
 • Kan bl.a. leveres med både faste- og drejehjul, som høj og lav model, med og uden låg (åbne og lukkede), med låge, i forskellige farver, rustfrit stål og galvaniseret og i specialfarver, når den f.eks. skal bruges til sortering af affald.

FORUDSÆTNINGER:

 • Underlaget skal være jævnt, kørefast for at minimere belastningen på kroppen ved manuelt skub og træk. Den fysiske belastning øges ved stigninger i terræn. Jo mere skråt og jo tungere læs desto større kraft skal der præsteres. Vær derfor opmærksom på stigninger.
 • Truck, pallevogn eller andet teknisk hjælpemiddel er nødvendigt for transport af tipcontaineren.
 • Pladsforhold ved skub og træk af tipcontainere og ved opmagasinering skal være gode, så medarbejderen ikke kommer i klemme, får klemt fingre og hænder, får hudafskrabninger eller skal løfte på tipcontaineren.
 • Der skal løbende ske en vedligeholdelse af tipcontaineren, så arbejdet ikke besværliggøres bl.a. af dårligt kørende hjul.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type emner eller emballage skal tipcontaineren bruges til?
 • Forefindes de tekniske hjælpemidler, som skal bruges til transport?
 • Er der brug for manuel eller automatisk tipning?
 • Skal tipcontaineren have hjul og hvilken type? Hjul findes i mange forskellige materialer og størrelser.
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af en tipcontainer?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted også, når der anvendes tekniske hjælpemidler, samt at der føres tilsyn med at instruktionen følges.
 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen.
Leverandørliste

CJ Montage ApS
Telefon: 39565862 
www.cj-montage.dk 

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Scan-Flex Stålreoler A/S
Telefon: 59186363 
www.scan-flex.dk 

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk