← Tilbage

Transporthunde

Til transport og opbevaring af emner i forskellige størrelse, men også kasser og andet, som kan være svært at håndtere.

FORDELE:

 • Fylder ikke meget og er nemme at håndtere – flere har håndtag.
 • Mindsker belastningen ved bæring af tunge emner eller kasser.
 • Er uden ramme og kant.
 • Der findes flere forskellige modeller, så der er mulighed for at vælge f.eks. størrelse, udformning, materiale, vægtbelastning, hjultype og hjulstørrelse osv.

FORUDSÆTNINGER:

 • Vogn og emne skal passe sammen. Specielt skal der fokuseres på stabilitet i forbindelse med transporten og transportvejens beskaffenhed.
 • Underlaget skal være jævnt og kørefast for at minimere belastningen på kroppen ved manuelt skub og træk. Den fysiske belastning øges ved stigninger i terræn. Jo mere skråt og jo tungere læs desto større kraft skal der præsteres. Vær derfor opmærksom på stigninger.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type af emner eller andet skal transporteres?
 • Hvilken type hjul skal transporthunden have? Hjul findes i forskellige materialer og størrelser. Jo større hjuldiameter, jo lettere at skubbe/trække.
 • Skal der være drejehjul, og hvor mange hjul skal kunne dreje?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning mv. udformet på dansk?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af transporthunden?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn af transporthunden finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre at underlaget giver godt fodfæste.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted, samt at der føres tilsyn med at instruktionen følges.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

ErgoLift ApS
Telefon: 44600440 
www.ergolift.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Hovmand A/S
Telefon: 57833300 
www.hovmand.com 

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Max Fodgaard A/S 
Telefon: 70261700 
www.fodgaard.dk 

Scan-Flex Stålreoler A/S
Telefon: 59186363 
www.scan-flex.dk 

Soco System A/S 
Telefon: 79337933
www.socosystem.dk 

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk