← Tilbage

Trappestiger

Trappestiger kan bruges som midlertidig adgangsvej for personer, der skal fra et niveau til et andet. Trappestigens platform har forskellig størrelse til forskellige arbejdsopgaver.

FORDELE:

 • Let at transportere fra sted til sted.
 • Kan hurtigt opstilles som midlertidig adgangsvej til forskellige niveauer.

FORUDSÆTNINGER:

 • Må kun bruges til kortvarige opgaver.
 • Skal opstilles på faste og skridsikre underlag.
 • Må kun bruges til transport af lette og let håndterlige byrder, hvis stigningen er over 45°.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Er det hensigtsmæssigt at bruge trappestige til arbejdsopgaver? Før der træffes beslutning om brug af trappestige til arbejdsopgaver, skal det vurderes, om det er mere sikkert at bruge trappe, stillads, lift eller anden sikker platform til gennemførelse af arbejdsopgaver.
 • Hvilket materiale skal stigen være udført i, f.eks. i forhold til el-sikkerhed og egenvægt?
 • Er arbejdsopgaverne krævende både fysisk og tidsmæssigt? Brug af stiger til arbejdsopgaver er forbundet med en forøget ulykkesrisiko og store fysiske belastninger, som kan medføre overbelastning af led, muskler og kredsløb.
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af stiger ved arbejdsopgaverne?
 • Arbejdstilsynet anbefaler, at virksomheder ved indkøb af nye stiger vælger stiger mærket DS/EN 131 - professionel. 
 • Foreligger der brugsanvisning mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Det skal normalt ske mindst en gang om året.
 • Brugerne skal instrueres fyldestgørende i brugsanvisningens oplysning om korrekt brug og anvendelse af stiger, og der skal ske en løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

JUMBO Stillads A/S
Telefon: 75505075
www.jumbo.as

Scan-Flex Stålreoler A/S
Telefon: 59186363 
www.scan-flex.dk 

Silkeborg Stigefabrik 
Telefon: 86849244 
www.silkeborgstigefabrik.dk 

TEGMA ApS
Telefon: 57525100
www.faraone.dk 

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk 

Zarges Danmark ApS
Telefon: 43640200 
www.zarges.dk