← Tilbage

Truckudstyr – Klemmeaggregater

Som specialudstyr til truck fås forskellige former for klemmeaggregater, der kan klemme omkring ruller, baller, kartoner m.m. Truck med klemmeaggregater kan bruges til håndtering og transport af emner som f.eks. papirruller, baller med papir, klude, bomuld og emner pakket i kartoner. Emnerne, der skal håndteres, skal have en emballage, der kan tåle presset fra klemmeaggregatet. Nogle af klemmeaggregaterne giver mulighed for også at rotere emnet.

FORDELE:

 • Kan lette arbejdet med manuelle løft, håndtering og transport af emner/byrder.
 • Kan bl.a. anvendes til at løfte de øverste lag ned fra en høj pakkehøjde.
 • Kan afhjælpe belastende løft, træk og skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben.
 • Findes i forskellige typer og modeller, hvilket giver mulighed for at dække forskelligartede behov.

FORUDSÆTNINGER:

 • At truck og klemmeaggregatet passer til opgaven, f.eks. at emner kan tåle at blive klemt.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejde med truck og klemmeaggregat.
 • Transport- og adgangsveje der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Brugerne skal være over 18 år og have truckcertifikat.
 • Ved brug af gas- og dieseldrevne gaffeltruck i bygninger skal der tages forholdsregler for afgasning og os.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal truck og klemmeaggregatet bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Er der behov for at kunne rotere emnet?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af truck med klemmeaggregat?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af truck og klemmeaggregat?
 • Er den ønskede truck med klemmeaggregatet CE-mærket?
 • Foreligger der brugsanvisning, overensstemmelseserklæring mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted samt at der føres kontrol med at instruktionen følges.
Leverandørliste

e-l-m Kagelund A/S 
Telefon: 75893500 
www.e-l-m.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk