← Tilbage

Vakuumløftere

Vakuumløftere kan bruges til at løfte, flytte og håndtere mange forskellige typer emner. F.eks. kasser, kartoner, sække, dunke, plader, computere, fjernsyn, ruller, tønder og meget andet.

Vakuumløftere leveres desuden med forskellige former for betjeningshåndgreb f.eks. med forlængerled, knæk-, vippe- og drejefunktioner. Det er muligt at få udstyr tilpasset mange forskellige håndteringsopgaver indendørs og udendørs.

FORDELE:

 • Letter arbejdet med løft, håndtering og transport af emner/byrder.
 • Afhjælper løft og bæring og mindsker belastningen af kroppen.
 • Hurtig og let at bruge.
 • Med en vakuumløfter kan opgaver, der tidligere krævede flere personer, udføres på forsvarlig vis af én medarbejder.
 • Kan udformes og tilpasses til forskellige emner og opgaver.
 • Kan ophænges i forskellige typer krananlæg, f.eks. svingarm, skinnesystem/travers – og være flytbare eller stationære.

FORUDSÆTNINGER:

 • Skal være udformet og tilpasset opgaven. Kræver f.eks. forskellige typer sugefødder/gribeværktøj afhængig af emnet.
 • Passende indretning af arbejdspladsen til arbejde med vakuumløfter.
 • Brugerne skal være over 18 år.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken opgave skal vakuumløfteren kunne udføre?
 • Kan emnerne håndteres med vakuum? Har de en beskaffenhed og udformning, der gør det muligt?
 • Hvilken løftekapacitet kræves?
 • Hvilket ophængningssystem ønskes - herunder nødvendigt rækkeområde? Vær opmærksom på skub og træk.
 • Hvilken udformning af sugefødder m.m. – er bedst egnet til den aktuelle byrde og opgave?
 • Hvilken udformning af håndtag er bedst egnet til den aktuelle opgave, f.eks. i forhold til gode arbejdsstillinger.
 • Hvilket støjniveau genererer en vakuumløfter? Er der behov for at dæmpe støjen?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af en vakuumløfter?
 • Er der brug for at ændre indretningen af arbejdspladsen?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er den ønskede vakuumløfter CE-mærket?
 • Foreligger der er overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted, samt føre tilsyn med at instruktionen følges.
 • Kontrollere, at den nødvendige mærkning af kranen – f.eks. belastningsskema - altid er tilstede.
 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisning – f.eks. skift af filtre efter behov. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal disse følges.
Leverandørliste

Certex Danmark A/S
Telefon: 74541437 
www.certex.dk 

EGA-Teknik ApS
Telefon: 48287102
www.ega-teknik.dk

JLM Teknik ApS
Telefon: 98576060 
www.jlmteknik.dk

Max Fodgaard A/S 
Telefon: 70261700 
www.fodgaard.dk