← Tilbage

Vakuumløftere, udstyr

Vakuumløftere fås med forskelligt udstyr egnet til forskellige emner og opgaver. Der fås sugefødder tilpasset den aktuelle opgave. Eksempelvis med passende størrelse og udformning til løft af kartoner, ruller, tønder, træ- og stålplader, computere, fjernsyn, sække, fliser, vinduer og meget andet. Der fås også andet udstyr, som f.eks. forskellige typer af kroge og gribetænger.

Vakuumløftere leveres desuden med forskellige former for betjeningshåndgreb eksempelvis med forlængerled, knæk-, vippe- og drejefunktioner. Det er muligt at få udstyr tilpasset mange forskellige håndteringsopgaver indendørs og udendørs.

Andre eksempler på vakuumløftere:

       

 

 

 

FORDELE:

 • Diverse udstyr giver mulighed for tilpasning til emner og opgaver, og gør vakuumløftere til et egnet hjælpemiddel til mange forskellige arbejdsopgaver.
 • Vakuumløftere kan leveres med forskelligt let udskifteligt anhugningsudstyr. Det vil sige, at den samme vakuumløfter kan bruges til forskellige opgaver.
 • Vakuumløftere med passende udstyr kan afhjælpe belastende løft og bæring og kan hermed bidrage til at forebygge helbredsmæssige gener og besvær.

FORUDSÆTNINGER:

 • At udstyret og vakuumløfteren passer til opgaven.
 • Passende indretning - herunder pladsforhold - til arbejde med vakuumløfter.
 • Brugeren skal være over 18 år.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken opgave skal udstyr og vakuumløfter bruges til?
 • Kan emnerne håndteres med vakuum? Har de en beskaffenhed og udformning, der gør det muligt?
 • Hvilken form for udstyr – sugefødder eller andet – er bedst egnet til den aktuelle byrde og opgave? Er der behov for håndtering af forskellige emner og derfor behov for forskellige former for udstyr?
 • Hvilken udformning af håndgreb er bedst egnet til den aktuelle opgave, f.eks. i forhold til at opnå gode arbejdsstillinger?
 • Hvilken løftekapacitet er kræves?
 • Hvilket ophængningssystem ønskes - herunder nødvendigt rækkeområde? Vær opmærksom på skub og træk.
 • Hvilket støjniveau genererer en vakuumløfter? Er der behov for at dæmpe støjen?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af vakuumløfter?
 • Er der brug for at ændre indretningen af arbejdspladsen?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er den ønskede vakuumløfter CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted, samt at der føres tilsyn med at instruktionen følges.
Leverandørliste

Alvac Construction
Telefon: 97810304 
www.al-vac.dk 

Certex Danmark A/S
Telefon: 74541437 
www.certex.dk 

Fyns Kran Udstyr A/S
Telefon : 70152015
www.fyns-kran.dk

JLM Teknik ApS
Telefon: 98576060 
www.jlmteknik.dk

Max Fodgaard A/S 
Telefon: 70261700 
www.fodgaard.dk 

Tawi Danmark A/S
Telefon : 86172266
www.tawidanmark.dk